КафедрыЯникян Яна Вагановна
Яникян Яна Вагановна
к.ф.н., ст.преп.
 
 
Преподаваемые дисциплины:
 
  • Стратегический маркетинг
 
 
 
Публикации
  1. «Հեռուստատեսային ծրագրավորման զարգացման  միտումները»/ ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, №3, 2014, ISSN 0320-8117,  էջ 273-280:
  2. «Հեռուստատեսության ծրագրավորման և գովազդային քաղաքականության իրարամերժ և զուգահեռ զարգացումները»/ ՀՌՀ հրատարակչություն, Լրաբեր Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի. Սերիա` հումանիտար և հասարակական գիտություններ, №2, 2015, ISSN 1829-0450,  էջ 133-141:
  3. «Հեռուստագովազդի տեղադրման հիմնական ձևերն ու գործունեության ուղղությունները»/ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտ, «Կանթեղ» գիտական հոդվածներ, հումանիտար և հասարակական գիտություններ, №2, 2015, ISBN 978,  էջ 57-64:
  4. «Գովազդը՝ որպես հեռուստատեսության զարգացման տնտեսական գործոն»/ ՀԱՊՀ, Լրաբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի, №3, 2015, ISSN 1829-0043,  էջ 447-450:
  5. «Մեդիա-չափումների գործընթացի իրականացման հիմնական հասկացողությունները»/ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի Ինստիտուտ, «Կանթեղ» գիտական հոդվածներ, հումանիտար և հասարակական գիտություններ, №3, 2015, ISBN 978,  էջ 73-80:
  6. «Հեռուստաընկերությունների շահույթ ստանալու հիմնական միջոցները»/ ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, №9, 2015, ISSN 1829-3689,  էջ 88-91:
  7. «ՀՀ հեռուստատեսության գովազդային շուկայի հեռանկարները և զարգացման արդի միտումները»/ Այլընտրանք հետազոտական կենտրոն ՀԿ, №3, 2015, ISSN 1829-2828,  էջ 277-282:
 
 
 
 
Новости
Газета РАУ
RAU TV