Бакалавриат(Абитуриенту)Армянский сектор
ՀՌՀ-ում ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) բակալավրի և
մագիստրոսի որակավորում ստանալու համար 2015 թ. բացվել է   “ Լրագրություն”
մասնագիտությունը:
Ընդունելության մրցույթն անցկացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող
ընդունելության կարգի:
Ուսումնառությունը կատարվում է հայոց լեզվով ըստ Հայաստանի Հանրապետության չափորոշիչների:
Շրջանավարտներին հանձնվում են ՀՀ պետական նմուշի դիպլոմներ:
      
Новости
Газета РАУ
RAU TV